Regulamin WLTZ – sezon 2017

REGULAMIN LIGI TENISA ZIEMNEGO

 1. Rozgrywki odbywają się wyłącznie na kortach ziemnych (przy ul. Gałczyńskiego lub na kortach OSIR przy ulicy Chopina 8) . Organizatorem jest Szkoła Tenisa i Windsurfingu Bienias.
 2. Prowadzącym rozgrywki jest Szkoła Tenisa i Windsurfingu Bienias – organizator WLTZ. Rada Ligi w składzie Paweł Bienias, Bogdan Mich, Radosław Babiński rozstrzyga sprawy sporne.
 3. Organizator oraz Rada Ligi zwraca się z prośbą o zgłaszanie na bieżąco informacji o zaistniałych sprawach spornych i protestach ( nie później niż 2 dni od zdarzenia, a nie na koniec sezonu).
 4. Organizator nie odpowiada za urazy i wypadki, które mają miejsce podczas rozgrywania meczów ligowych .
 5. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie tenisiści, którzy ukończyli 16 lat i nie posiadają licencji P.Z.T.
 6. Przy zgłaszaniu się do rozgrywek należy opłacić wpisowe w wysokości 50 zł. (do dnia 10 maja 2017 r.).
  W sezonie 2017 organizatorzy zapraszają do gry w lidze indywidualnej oraz lidze deblowej.
 7. Zawodnicy rozgrywają mecze każdy z każdym w poszczególnych ligach według rozpisanego terminarza – 3 mecze w miesiącu z czego 1 mecz do 10 dnia każdego miesiąca, 2 mecz do 20 dnia każdego miesiąca i 3 mecz do końca miesiąca. Możliwe jest rozegranie meczów przed wyznaczonym terminem (jeśli zgodzi się na to drugi zawodnik).
 8. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w każdym secie obowiązuje tie-break.
  Zawodnicy grają w poszczególnych ligach o awans (5 najwyżej sklasyfikowane osoby). Ostatnie pięć osób w poszczególnych ligach będą grały w niższej lidze w następnym sezonie.
 9. Zawodnik wymieniony w terminarzu na pierwszym miejscu jest gospodarzem pojedynku. Jego obowiązkiem jest ustalenie terminu rozegrania spotkania ze swoim przeciwnikiem, rezerwacja kortu, zapewnienie właściwych piłek (nowych bądź zaakceptowanych przez obu graczy).
 10. Gospodarz (czyli zawodnik wymieniony w terminarzu na pierwszym miejscu) ma obowiązek skontaktować się ze swoim przeciwnikiem w pierwszych 5 dniach wyznaczonych zgodnie z rozpiską i ustalić termin rozegrania meczu. Jeśli nie skontaktuje się z przeciwnikiem i nie umówi się na mecz, to odpowiedzialność za rozegranie pojedynku spoczywa na drugim zawodniku. W przypadku nierozegrania meczu z powodu braku obustronnego kontaktu zawodnicy otrzymują walkower. Jeśli jeden z zawodników uchyla się od rozegrania meczu o przyznaniu punktów za ten pojedynek decyduje Rada Ligi.
 11. Zwycięzca pojedynku zobowiązany jest do podania wyniku meczu Pawła Bieniasa (tylko sms na nr tel. 600585093 lub email bienias@op.pl) w terminie 24 godziny od zakończenia spotkania.
 12. Niestawienie się zawodnika na korcie w umówionym terminie, (dopuszczalne spóźnienie 15 min.) oznacza v/o.
 13. Nierozegranie meczu w wyznaczonym terminie lub niepowiadomienie o wyniku meczu (dwa dni od rozegrania meczu) przez zwycięzcę pojedynku spowoduje obustronny v/o.
 14. Punktacja: a) za mecz wygrany (także v/o) – 2 pkt. b) za mecz przegrany 0:2 -1 pkt. c) za mecz przegrany v/o – 0 pkt.
 15. O zajętym miejscu, w pierwszej kolejności, decyduje ilość zdobytych punktów a następnie bilans setów. Przy jednakowym bilansie setów o wyższym miejscu decyduje bilans gemów. Ostatecznie wynik bezpośredniego pojedynku (lub pojedynków).
 16. Punkty zdobyte w meczach z zawodnikiem, który wycofał się z rozgrywek zostaną anulowane. Za wycofującego się uważa zawodnika, który zgłosił rezygnację z uczestnictwa w rozgrywkach.
 17. W przypadku przerwania meczu z powodu kontuzji mecz wygrywa przeciwnik.
 18. Mecze niezakończone z powodu przekroczenia czasu wynajęcia kortu, dogrywane są od stanu, w którym mecz został przerwany. Należy dokończyć mecz najpóźniej do końca następnej kolejki.
 19. W razie wystąpienia kontuzji uniemożliwiającej grę w części lub w całym sezonie o przydziale w następnym sezonie do konkretnej ligi decyduje organizator.
 20. Sprawy sporne nieobjęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez organizatora.
 21. Wyniki oraz informacje bieżące umieszczone będą na stronie www.bienias-tenis.pl
 22. Zapisanie się do Ligi jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Życzymy sukcesów sportowych!